Verksamhet och arbetsmetod

Vår verksamhet har deltagarens behov i fokus. Vår mångåriga erfarenhet av att jobba med målgruppen har gett oss stor träffsäkerhet i vilka behov just vi kan möta. Vår arbetsmetod kallar vi för bromodellen. En bro överbryggar något och vilar på ett antal fundament. Vår verksamhet överbryggar hinder och skapar möjligheter för människor som står långt från den svenska arbetsmarknaden. Vår bro vilar på tre fundament: bildning, arbetsmarknadsorientering samt interkulturellt lärande.

Bildning

Vi undervisar i svenska språket utifrån nivåanpassade grupper. Vi undervisar även tematiskt i ämnen som geografi, biologi och historia. Vi lär våra deltagare att använda digitala hjälpmedel. Vi undervisar om hälsa till kopp och själ.

Arbetsmarknadsorientering

Deltagarna får lära sig om den svenska arbetsmarknaden – teoretiskt i klassrummet och praktiskt i våra verkstäder; köket, systugan och verkstaden. Vi ordnar praktikplatser samt erbjuder varje sommar sommarjobb inom lantbruk.

Interkulturellt lärande

Vi hjälper våra deltagare att få verktyg och kunskaper som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle (formulering efter NEs definition).

Fördjupa dig

Lyckade samarbeten

Bildavägen

Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Erikshjälpen Second hand och Linköpings kommun.

Möjligheter hos oss

Mer information