Välkommen till Bilda Gårdshuset

Bilda Gårdshuset

Vi folkbildar människor för arbete och samhällsliv.

Genvägar

Lyckade samarbeten

Bildavägen

Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Erikshjälpen Second hand och Linköpings kommun.

Gårdshuset

Sedan 1997 har vi på Bilda Gårdshuset verkat för att öka anställningsbarheten hos personer långt från den svenska arbetsmarknaden. Vi har nischat oss mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering. Vi arbetar medvetet och aktivt med att skapa förståelse för svensk kultur för att inträdet i samhället och på arbetsmarknaden ska underlättas och förenklas för våra deltagare.

Vi har stor kompetens när det kommer till att föra dialog med människor från andra kulturella kontexter än den svenska och vår erfarenhet av vad man som arbetsgivare behöver förhålla sig till är omfattande. Samtal om värderingsmässiga skillnader och likheter är dagligt förekommande och något som personalen på Bilda Gårdshuset har stor skicklighet i och lång erfarenhet av.

Så här arbetar vi

  • Vi ökar anställningsbarheten hos våra deltagare genom en arbetsmetod som kallas för Bromodellen.
  • Vi ökar arbetsgivares interkulturella kompetens genom att erbjuda fortbildning i frågor som rör interkulturellt ledarskap samt interkulturell kommunikation.
  • Vi är en sammanlänkande aktör för kommuner i regionen i frågor som rör nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.

Gröna sommarjobb