Välkommen till Bilda Gårdshuset

Bilda Gårdshuset

Vi arbetar för ett radikalt inkluderande samhälle genom att överbrygga hinder
och skapa möjligheter till studier och arbete för människor som lever i utanförskap.
Scrolla ner för att läsa mer.

Genvägar

Exempel

Lyckade samarbeten

Bildabron

Bildabron är ett treårigt projekt med medel från Tillväxtverket i samverkan med flera kommuner i Östergötland.

Bildavägen

Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Erikshjälpen Second hand och Linköpings kommun.

Sedan 1997 har vi på Bilda Gårdshuset verkat för att öka anställningsbarheten hos personer långt från den svenska arbetsmarknaden. Vi har nischat oss mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering. Vi arbetar medvetet och aktivt med att skapa förståelse för svensk kultur för att inträdet i samhället och på arbetsmarknaden ska underlättas och förenklas för våra deltagare.

Vi har stor kompetens när det kommer till att föra dialog med människor från andra kulturella kontexter än den svenska och vår erfarenhet av vad man som arbetsgivare behöver förhålla sig till är omfattande.  Samtal och dialog om värderingsmässiga skillnader och likheter är en daglig förekommande aktivitet som personalen på Bilda Gårdshuset har stor skicklighet i och lång erfarenhet av att utföra.

Så här arbetar vi

  • Vi ökar anställningsbarheten hos våra deltagare genom en arbetsmetod som kallas för Bromodellen.
  • Vi ökar arbetsgivares interkulturella kompetens genom att erbjuda fortbildning i frågor som rör interkulturellt ledarskap samt interkulturell kommunikation.
  • Vi är en sammanlänkande aktör för kommuner i regionen i frågor som rör nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor.