Vi överbryggar hinder och skapar möjligheter för människor som står långt från den svenska arbetsmarknaden

Välkommen

Det här gör vi

Sedan 1997 har vi på Bilda Gårdshuset verkat för att öka anställningsbarheten hos personer långt från den svenska arbetsmarknaden. Vi har nischat oss mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering. Vi arbetar medvetet och aktivt med att skapa förståelse för svensk kultur för att inträdet i samhället och på arbetsmarknaden ska underlättas och förenklas för våra deltagare.

Vi har stor kompetens när det kommer till att föra dialog med människor från andra kulturella kontexter än den svenska och vår erfarenhet av vad man som arbetsgivare behöver förhålla sig till är omfattande.  Samtal och dialog om värderingsmässiga skillnader och likheter är en daglig förekommande aktivitet som personalen på Bilda Gårdshuset har stor skicklighet i och lång erfarenhet av att utföra.

Så här arbetar vi

 • Vi ökar anställningsbarheten hos våra deltagare genom en arbetsmetod som kallas för Bromodellen.
 • Vi ökar arbetsgivares interkulturella kompetens genom att erbjuda fortbildning i frågor som rör interkulturellt ledarskap samt interkulturell kommunikation.
 • Vi är en sammanlänkande aktör för kommuner i regionen i frågor som rör nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor.

Film

Exempel på lyckade samarbeten

 • Bildavägen

  Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Erikshjälpen Second hand och Linköpings kommun

 • Mamma-barnsvenska

  Samarbete mellan Bilda Gårdshuset och Linköpings kommun

 • Bildabron

  Treårigt projekt med medel från Tillväxtverket i samverkan med flera kommuner i Östergötland

 • Asylsvenska

  Öppen verksamhet med medel från Länsstyrelsen

 • Allmän kurs

  Samarbete mellan Bilda Gårdshuset och Liljeholmens folkhögskola

 • Gröna sommarjobb

  Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Haddorps gård och lantbruk runtomkring Linköping

Foton

Kontaktinfo

Gårdshuset,
Studieförbundet Bilda Sydöst,
Junkersgatan 1,
582 35, Linköping

gardshuset@bilda.nu
013-10 54 24
Kontakta oss

Till gamla Gårdshuset.se