Gröna sommarjobb

Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Haddorps gård och närliggande lantbruk.

Sedan 2014 har Bilda Gårdshuset etablerat goda kontakter med gröna näringar i Östergötland. För femte året arrangerar vi sommarjobb för målgruppen hos lantbrukare i området. Vi har genom dessa kontakter byggt upp ett starkt nätverk och hittat många arbetstillfällen som målgruppen kan matchas mot under sommarsäsongen.

Partnerskap

Vill ditt företag vara med och bidra till lösningen av två av vårt lands stora samhällsutmaningar; arbetslösheten bland utrikesfödda samt tillgången på inhemsk arbetskraft inom lantbruket?

Behovet av en erfaren aktör, som fungerar samordnande och kunskapsspridande i frågor som rör nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda personer, är stort i Östergötland. Med 22 års erfarenhet på området är Bilda Gårdshuset redo att ta på sig den rollen. Att vi är icke vinstdrivande, värderingsstyrda, flexibla och med ett brinnande engagemang för målgruppen är faktorer som gör att vi lyckas.

Ett partnerskap med oss i vårt arbete med Gröna sommarjobb skulle stärka ert företags CSR. För merparten av de som sommarjobbar med oss är detta första erfarenheten av jobb i Sverige och en ovärderlig chans till referenser och meriter inför fortsatt ingång på arbetsmarknaden. Att den svenska lantbruksnäringen hämtar in arbetskraft från grupper i Sverige som står utanför arbetsmarknaden är ytterligare en aspekt på social hållbarhet då lantbruket på så vis är med och bidrar till att lösa en enorm samhällsutmaning.

Vi tycker det är viktigt att båda parter kan dra nytta av partnerskapet. Vi kommer att synliggöra vårt partnerskap i alla våra kanaler, även i mediala sammanhang där vi blir synliggjorda.

 

Kontakta Miriam Zwörner på Gårdshuset om du vill veta mer: miriam.zworner@bilda.nu