Verksamheten

Verkstad - Kök - Systuga - Data - Asylsvenska - Studiecirklar
Orienteringskurser - Mamma-barnsvenska


Verkstad

 • Reparation av handikapphjälpmedel
 • Reparation av cyklar
 • Tillverkning
 • SnickeriKök

 • Matlagning
 • Bakning


Systuga

 • Sömnad
 • Hantverk

 

 

Data

 • Windows
 • Office
 • Internet
 • Språkprogram
 • Ipad

 

 


Orienteringskurs

Jobb- och Kunskapstorget

Kursen genomförs i samarbete med Linköpings kommun - Jobb- och Kunskapstorget. Studierna är anpassade efter individens behov med individuell kursstart och kursslut.
En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs.
Orienteringskursen har åtta specifika syften.
En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng och på orienteringskurser sätts inte betyg.

En orienteringskurs ska ha ett eller flera av följande syften:
• medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
• ge ökade studietekniska färdigheter
• vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
• ge tillfälle till validering
• ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
• ge stöd i form av yrkessvenska
• ge grundläggande digital kompetens
• ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

 

 

Mamma - barn svenska

Tanken är att man ska träna på att prata enkel svenska och lära sig hur det är att leva i Sverige.


Kriterierna för att gå är att:

 • du är föräldrarledig med små barn och väntar på dagisplats
 • du har uppehållstillstånd
 • du är anmäld till SFI-undervisningen och ej avslutat den