Röd grupp

Röd grupp

Veckans uppgifter

Röd grupp

# 1.Veckans uppgifter

Ny uppgift: Läs samma text om rösträtt i Sverige.

Klicka på knapparna Uppgifter till Rösträtt i Sverige

Svara på frågorna till texten och ladda ner verbtabellerna.

Bild

Röd grupp

#2. Veckans uppgifter

Nu får du en ny text som är en faktatext.

Texten handlar om vägen till allmän och lika rösträtt.

Uppgift:

1. Läs texten som handlar om rösträtt i Sverige och om Elin Wägner.

2. Läs orden i ordlistan och kontrollera att du förstår. Läs texten igen och tänk på vad orden betyder.

3. Nästan hela texten är i preteritum. Leta efter verb i preteritum och skriv dem i presens och preteritum.

Skriv till exempel så här: är var får fick kan kunde

och fortsätt så…….

Röd grupp

#3. Veckans uppgifter

Nu får du en ny text som är en faktatext. Texten handlar om vatten.

Uppgift
Läs texten flera gånger. Läs högt. Skriv texten på ett papper. Stryk under ord som du inte förstår. Titta på orden på ordlistan och skriv orden på ditt modersmål.

Meningar att öva på. Skriv meningarna flera gånger på ett papper.

Röd grupp

#4. Veckans uppgifter

Vi fortsätter med texten Söndag kväll från vecka 5.
Jag har målat många ord i olika färger.
Det kallas
närläsning.

Uppgift 1

Sortera orden. Skriv på ett papper.
Skriv alla gröna ord tillsammans,
alla gula ord tillsammans
och alla röda ord tillsammans.

Vilka ordklasser är det?
(Du kan till exempel tänka på
substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner
eller några andra.)

 1. Vilken ordklass är de gröna orden?
 2. Vilken ordklass är de gula orden?
 3. Vilken ordklass är de röda orden?

Du hittar texten med färger när du klickar på
”Ladda ner”
Närläsning.

När du är klar fortsätter du med uppgift 2
”Ladda ner”
Frågor på texten Söndag kväll

#5. Veckans uppgift

 Frågor på texten Söndag kväll.
Du hittar kanske inte svaret på alla frågorna i texten.
Du måste läsa ”mellan raderna”.
Det betyder att svaret inte alltid finns i texten
men att du kan gissa.
Många frågor börjar med ”varför” eller ”hur”.

 

Uppgift 2

Frågor på texten ”Söndag kväll.”

 1. Varför sitter Maria på en låda och inte på en stol?

________________________________________

 1. Hur känner hon sig när hon sitter på lådan?

________________________________________

 1. Vad gör hon när hon sitter på lådan?

________________________________________

 1. Varför är hon glad?

________________________________________

 1. Vem ska hjälpa henne i morgon?

_______________________________________

 1. Varför behöver hon hjälp?

_______________________________________

 1. Vad packar hon i?

_______________________________________

 1. Varför är hon lite orolig för sina tavlor?

______________________________________

 1. En av lamporna är mycket viktig för Maria.
  Varför?

_____________________________________

10.Hur tänker hon packa lampan?

_____________________________________

Röd grupp

Uppgifter till Vecka 5

Vi ska jobba med en text på olika sätt.
Texten heter Söndag kväll.
Du behöver vara din egen lärare nu och kolla dig själv.
Vi ska jobba med
läsförståelse, grammatik och skrivövning.

 1. Läsförståelse
 2. Läs texten ”Söndag kväll” flera gånger.
  Läs den högt för dig själv.
 3. Berätta texten för dig själv
  och läs inte på papperet.
 4. Titta på Luckövning.
  Du ser samma text, men några ord är borta.
  Försök komma ihåg dem
  och skriv texten på ett papper med rätt ord.
  Fotografera texten och skicka till Cecilia.

Nästa vecka får du grammatikövningar och frågor på texten.

Vecka 4

Uppgifter till Röd grupp 

Förra uppgiften handlade om några speciella verb tillsammans med substantiv i obestämd form. Vi kommer tillbaka till den uppgiften men nu ska vi repetera bestämd och obestämd form.

 1. Titta på filmen.

Titta på filmen och repetera obestämd och bestämd form.
Lyssna och läs och säg efter. (säg orden högt)
Stoppa filmen ibland om du behöver.

Substantiv - bestämd och obestämd form

Substantiv - bestämd och obestämd form

 

2. Skriv substantiv i singular (en eller ett) i bestämd form.

Skriv de här substantiven i bestämd form.
Det är 21 stycken substantiv

en stol, ett hus, en affär, ett kök, en boll, ett hotell, en pojke, ett frimärke, en kvinna,
ett öga, ett möte, en kille, en mamma, en handske, en hals, ett torg, en mage, en fot,
en blankett, en gata, en trappa

3. Skriv meningar

Skriv nu rätt form i meningarna, obestämd form eller bestämd form.
Första ordet (stol eller stolen) i första meningen och
andra ordet (hus eller huset) i andra meningen.
Fortsätt så med alla 21 orden.

 1. (stol)                       Kan du flytta _______________________?
 2. (hus)                       Jag har _______________________ på landet.
 3. (affär)                     Gå till _______________________ på Nygatan.
 4. (kök)                       _______________________ är mycket stort.
 5. (boll)                       Kasta _______________________ till mig!
 6. (hotell)                   Ursäkta, var ligger____________________?
 7. (pojke)                       _______________________ är sjuk idag.
 8. (frimärke)              Hur mycket kostar ___________________?
 9. (kvinna)                 Vad heter _______________________?
 10. (öga)                       Han har problem med _________________.
 11. (möte)                       ________________ slutar klockan 21.00.
 12. (kille)                      Vad heter      ______________________?
 13. (mamma)               Känner du Saras ___________________?
 14. (handske)               Det ligger ___________________ på hyllan.
 15. (hals)                       Eva har ont i _______________________.
 16. (torg)                       Vad heter ___________________ i Motala?
 17. (mage)                    Jag har ont i _______________________.
 18. (fot)                         Maria har ont i _____________________.
 19. (blankett)               Kan du skriva på ____________________?
 20. (gata)                      Hur lång är den här __________________?
 21. (trappa)                  Vi måste städa ___________________ idag.

Vecka 3

Uppgifter till Röd grupp 

Vi börjar med att titta på några verb:

sitter, ligger, står och hänger

1. Ta reda på:
Hur säger man verben i imperativ, presens, preteritum,, perfekt och futurum?

2. Meningsbyggnad
I filmen använder man något som heter presentering:
Man presenterar något som sitter, ligger, står eller hänger.
”Det sitter en pojke i soffan”

a)Titta på filmen, lyssna och säg efter många gånger.

b) Hur ser det ut hemma hos dig? Skriv fem meningar med presentering!

Skicka meningarna med sms till Cecilia.

Lycka till!

Sitter, ligger, står, hänger - svenska verb

Sitter, ligger, står, hänger - svenska verb

Sitter, ligger, står, hänger - svenska verb

Cecilia intervjuar Sara om distansläget just nu