För kommuner

Information för dig som arbetar kommunalt i Östergötland.

Vi har möjlighet att ta in deltagare från alla kommuner i Östergötland. Vi har i dagsläget två pågående IOP-samarbeten (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Linköpings kommun.

Samarbeta med oss

Om ni som kommun vill upprätta ett IOP-samarbete går det bra att höra av sig till oss! Skicka e-post till gardshuset@bilda.nu eller ring 013-10 54 24 för mer information.