Uttal

Uttal med Cecilia

#1. Från lektionen i uttal

 

Uttal med Cecilia

#2. Från lektionen i uttal

 

Uttal med Cecilia 

#3. Från lektionen i uttal

Uttal med Cecilia 

#4. Från lektionen i uttal

Uttal med Cecilia 

#5. Från lektionen i uttal

 

Uttal med Cecilia 

#6. Från lektionen i uttal

Ladda ner uttalsövningarna!

Uttal med Cecilia 

#7. Från lektionen i uttal

Uttal med Cecilia 

#8. Från lektionen i uttal

Uttal med Cecilia 

#9. Från lektionen i uttal

Uttal med Cecilia 

#10. Från lektionen i uttal

Uttal med Cecilia 

#11. Från lektionen i uttal