För arbetsgivare

Vi samarbetar med företag i flera olika branscher där det finns möjligheter för våra deltagare att få arbete.

Varje sommar arrangerar vi sommarjobb inom lantbruk för våra deltagare. Vi samverkar med lokala lantbrukare som anlitar våra deltagare under de arbetsintensiva sommarmånaderna. Vårt koncept har visat sig mycket framgångsrikt och till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.