Verksamheten i Gårdshuset bedrivs av Studieförbundet Bilda Sydöst