Länkar
--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Enkät 2014

Skolverket Kursplaner, skolformer, prov mm
Kursinfo - kursplaner Uppgifter om studievägar, ämnen, kurser och skolor
Högskoleverket En myndighet för frågor som rör universitet och högskolor
Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiskt stöd
Kopiering Kopiering vid utbildning
Vuxenstudera Kurser
Linköpings kommun  
Migrationsverket  
Sfi statistik Jämförelsetal på Läns- och kommunnivå - NYTT
Sfi på Wiki En myndighet för frågor som rör universitet och högskolor