Trafiksvenska

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 25

Här kommer veckans uppgift – Böter och besiktning.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 24

Här kommer veckans uppgift –  Polisens tecken.

Lycka till Neno!

Video - tecken av polisman m.fl.

Video - tecken av polisman m.fl.

Bild

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 23

Här kommer veckans uppgift – Trafikolyckor och krocksakerhet.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 22

Här kommer veckans uppgift – Vägmarkeringar

.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 21

Här kommer veckans uppgift – Stana och parkera.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 20

Här kommer veckans uppgift – Omkörning.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 19

Här kommer veckans uppgift om järnvägskorsning.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 18

Här kommer veckans uppgift om övergångsställe.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 17

Här kommer veckans uppgift om cirkulationsplats (rondell).

Lycka till Neno!

Cirkulationsplats

Cirkulationsplats

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 16

Här kommer veckans uppgift om Anvisningsmarken.

Lycka till Neno!

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 15

Här kommer veckans uppgift om Anvisningsmarken.

Lycka till Neno!

Ladda ner Vägmärken - Anvisningsmärken

Filmen om anvisningsmärken

Filmen om anvisningsmärken

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 14

Här kommer veckans uppgift om Påbudsmärken.

Lycka till Neno!

Påbudsmärken

Påbudsmärken

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 13

Här kommer veckans uppgift om Förbudsmarken

Lycka till

förbudsmärken

förbudsmärken

Bild

Trafiksvenska på distans

Uppgifter vecka 12

Här kommer veckans uppgift om Varningsmärken

Lycka till

 

10 vanligaste skyltarna

10 vanligaste skyltarna